Aquari. Anar mes enllà

Des del 20 de gener estem en el temps d’Aquari en el qual, encara que el nostre destí s’ha concretat a Capricorn, és necessari trobar la veritable llibertat que és la que fertilitzarà, com l’aiguader de la imatge, la nostra vida.

Aquari és un signe que va més enllà del que es establert, és el signe dels visionaris i dels que s’aventuren a canviar les velles estructures. Aquí parlem de la lluita entre el que es vell i el que es nou, l’ordre contra la revolució. Perquè Aquari és un signe on totes les idees tenen cabuda, les lògiques i les il·lògiques. És la ciència-ficció i el somni sense el qual la humanitat no hauria avançat.

Per això el mite que te més relació amb Aquari és el de Prometeu robant el foc dels déus per donar-lo als homes. Prometeu enganya els deus prenent-los el seu bé més preuat: el foc, la llum, la claredat, i per això paga un preu molt alt, la tortura. Prometeu eleva a l’ésser humà i el fa anar més enllà, sortir del que té predestinat i atrevir-se a canviar el que està establert. Aquest és l’estil aquarià de trencar les normes i apostar pel futur. Tots coneixem aquarians com Mozart, Galileu, Jules Verne o Lewis Carrol, per citar-ne alguns, que es van atrevir a formular hipòtesis diferents de les que eren comunment acceptades a la seva època.

També en aquest mite sorgeix la curiositat de l’arquetip visionari que s’explica aquí amb la història de la caixa que Pandora obre i estén els mals pel món deixant als humans només l’esperança.

Veiem doncs que a Aquari necessitem trencar amb els esquemes que no ens deixen ser lliures i obrir-nos al canvi, responsabilitzant-nos del preu que pagarem per això. La llibertat sense responsabilitat es queda en un joc de rebeldia.