EL DESTÍ

El destí no està escrit a la carta astral, ja que l’evolució personal modifica de vegades la polaritat de les idees arquetípiques que tenim.
No existeix un determinisme que ens indica el que passarà però sí que hi ha una correspondència entre el caràcter i el destí o l’enfocament que un pren a la vida.
Com diu Jeff Mayo: “L’astròleg no pot predir cap esdeveniment. Un aspecte astrològic del futur pot tenir a veure amb una àmplia varietat de possibilitats, la majoria de les quals depenen de la llibertat d’elecció de l’individu que les viu.”