SINCRONICITAT

La sincronicitat o coincidència significativa és la connexió entre dos o més fets en moment concret.
Tots hem experimentat el poder de transformació que aquestes coincidències tenen a la nostra vida sobretot en moments de canvi o de crisi. El caos sembla que s’ordena i ens porta a un diàleg amb l’inconscient, a replantejar-nos els que crèiem o pensàvem fins aquell moment.
Tot el que neix o es fa en un moment determinat té la qualitat energètica d’aquest moment, així doncs la carta astral és un fet sincrònic i no una influència planetària concreta. És un fet coincident que ens parla d’aspectes mes intuïtius i simbòlics que racionals.
La carta astral conté aspectes psicològics, potencials, tensions i conflictes, expressions arquetípiques que poden ser positives o negatives aparentment, creatives o destructives, profundes o superficials.
Els planetes o les posicions planetàries no són els causants del que ens passa, no influeixen de forma real com alguns creuen supersticiosament, sinó que ens obren la porta a l’inconscient com ho fan també els somnis i moltes vegades els símptomes psicològics.
Els arquetips astrològics no ens parlen de valors o preferències personals sinó d’experiències transformadores i de creixement.
Aquesta és la raó per la qual dos individus amb cartes astrals similars poden tenir vivències oposades.