MITES

Els arquetips ens parlen de personatges i els mites són les històries que viuen aquests personatges, com si fossin els guions de vida dels arquetips. Es diu dels mites que són obertures secretes per on les energies còsmiques entren en les experiències humanes.
En aquestes històries es veuen comportaments essencialment humans i els diferents yos que utilitzem per resoldre’ls.
Com en un somni el mite ens dóna solucions creatives des de diferents actituds i personatges que ens fan veure el símbol perdut i són per això d’un gran valor per la nostra consciència.