PREVISIÓ VERSUS PREDICCIÓ

En el que en diem astrología dinàmica podem veure la evolució d’una carta astral concreta i veure els cicles que es repeteixen i els moments en els que un planeta cobra mes importancia que un altre.
La vida es un continuum d’experiencies que configuren la nostra manera de ser i la carta astral reflexaria aquest moviment interior i exterior.
Un símbol no te una sola interpretació i es per aixo que la predicció pot ser equívoca perque es basa en estadístiques que mai contemplen la experiencia personal. M’agrada mes parlar de previsió com un avís o una senyal en el camí perque triem per on volem continuar.
Es absolutament impossible predir un aconteixement concret a partir de l’astrologia pero un pot albirar camins, procesos o potencialitats, canvis i transformacions.
Ningú sap el futur si no te do de la videncia, pero podem trobar en l’astrologia significats per afrontar aquest futur.
Es millor utilizar l’astrologia per entendre el que ya ha passat i el que ens passa que per predir el futur.