ARIES

Àries és un signe d’impuls, és el foc original de l’home com esser actiu, que porta als seus nadius i a les persones que tenen aquest signe destacat a ser pioners i iniciadors en totes les seves experiències.
L’equinocci que obre la porta a Àries és una clara senyal, la victòria del dia sobre la nit, la voluntat de sortir de les tenebres, la germinació de la vida a la primavera.
Àries és el signe del crit de l’aventura, l’aventura de viure.
Àries segueix a Peixos i inaugura un nou cicle d’experiències. El seu objectiu és encendre el foc intern, és l’espurna que pren i ens dóna l’impuls (paraula clau d’Àries) per individualitzar-nos.

Àries necessita sortir de la sopa (en paraules d’Enrique Eskenazi) de Peixos, emergir del ventre matern, fer-se home per aspirar al més alt i iniciar el camí per recórrer el següent cicle d’experiències que tindrà novament dotze etapes.
Els signes de foc sempre segueixen als d’aigua: Àries després de Peixos, Leo després de Càncer i Sagitari després d’Escorpí, com si per encendre el foc un hagués de conèixer les profunditats de l’aigua.
No és estrany doncs que en Àries un lluiti, de vegades a mort, contra els obstacles, que s’equivoqui i hagi de tornar a començar, que xoqui, com el carner de la constel·lació, contra murs inexpugnables.
L’impuls de néixer, tant físicament com al coneixement, és aquí la motivació essencial, així com la de restablir el poder i l’ordre de les coses en un sentit gairebé polític.