CÀNCER

 Càncer és un signe de sensibilitat, emocional i aquós, que porta als seus natius i als que tenen aquest signe destacat a dependre sentimentalment, a crear ambients de confiança, a estrènyer llaços afectius i a buscar l’orígen, l’arrel de tota expressió emotiva.

AE24A

A Càncer sempre es busca el contacte, la familiaritat, la seguretat, com un desig ancestral de tornar al claustre matern que ens donava protecció. Això fa que en aquest signe la persona sigui tremendament receptiva a qualsevol estat d’ànim o sensació emocional i percebi tant l’afecte i l’atracció com el rebuig i la indiferència.
Càncer és absolutament fluctuant, depenent sempre de la captació emocional de l’exterior així com del seu propi estat d’ànim, la qual cosa li fa molt vulnerable i instintiu. Per protegir-se d’aquesta vulnerabilitat, Càncer, com el cranc que ho simbolitza, utilitza sempre una cuirassa, una closca que de vegades és fins i tot mental i fred de manera que no sigui evident la seva sensibilitat.
Càncer és el primer signe d’aigua que sorgeix en sentir vincles estrets amb els altres i preguntar-nos: d’on venim?
Àries es pregunta: qui sóc? I Capricorn: a on anem?, però Càncer vol conèixer l’origen, la pertinença.
Càncer és l’aigua de la font, de la qual sorgeixen els rius que van al mar. Encara que en aquest signe la pertinença es busca normalment en la família i en la mare (la font) això és solament la superfície de la resposta a la qüestió , encara que l’aigua brolli de la font té l’origen en el cel.
El sentit de pertinença que Càncer necessita conèixer i al que se sent vinculat o dependent no és únicament familiar o ancestral sinó una mica més profund del que els pares (o la mare especialment) són mera projecció.