VERGE

Verge és un signe de terra, pràctic i analític, la búsqueda de la perfecció i la puresa en totes les seves formes que porta als seus nadius, o als qui tenen aquest signe destacat, a ser controlats i crítics, amb un fort sentit d’autopreservació i necessitat de seguretat.
Verge tendeix sempre a la interiorització, a la humilitat, a rebutjar tot l’instintiu i passional, buscant sempre el ritme natural i la correcció, el ritual quotidià.

AB10

El temps de Verge és el de la collita, el de la preparació i administració per a l’hivern, temps de treball i organització. Els nascuts sota el signe de Verge solen tenir aquestes qualitats d’organitzadors i administradors, encara que poden quedar-se atrapats en el seu propi ordre i mètode, en la seva tremenda practicitat podríem dir que “els arbres no els deixen veure el bosc”.
Després de l’excés i la certesa lleonina es necessita canviar les estructures que ens havien servit fins ara i organitzar-nos per a la nova etapa, en el signe de Balança, en el qual veiem a l’altre com el mirall d’un mateix. Virgo és el ritual de preparació, l’ordre necessari per entrar en el nou cicle d’experiències.
La terra de Verge és una terra preparada per al cultiu, és la terra fèrtil que dóna fruits si es treballa. És la terra quotidiana, no la passional o volcànica que vèiem en Taure, ni tampoc la muntanya més alta que veurem en Capricorn.
Verge és la terra que encara que canviï és predictible i emmotllable i que, si la tractem bé, cobrirà les nostres necessitats.