ARQUETIPS

Arquetip és un símbol col·lectiu o primer model del qual deriven els comportaments i estructures bàsiques de la psique humana. Freud els nomenava “romanents arcaics” com una herència genètica de la nostra ment.
C. G: Jung va definir com símbols arquetípics universals les imatges i relats comuns a totes les cultures que fan referència a la cerca interior de l’ésser humà.
Els arquetips són esquemes profunds del funcionament psíquic, les arrels de l’ànima, que condicionen la visió que tenim del món i de nosaltres mateixos. Són models de conducta instintiva que dominen tot el que fem, veiem i diem, són deesses i deus en termes mítics, formes bàsiques de ser que impulsen els processos biològics i psicològics.
Els arquetips són plàstics i evolutius i poden canviar per factors circumstancials, biogràfics o culturals. Estan presents a les experiències importants de la nostra vida com quan tenim un fill, quan mor algú que estimem o quan prenem algun compromís per exemple i sovint veiem com després de passar l’experiència diem que som una persona nova o diferent.